Oct 23, 2019   10:42 p.m. Alojza
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Rastrovacia elektrónová mikroskopia polovodičových štruktúr
Title of topic in English: Scanning electron microscopy of semiconductor structures
State of topic: approved (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Juraj Priesol, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Electronics and Phototonics - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Juraj Priesol, PhD.
Summary: V rámci bakalárskeho projektu sa študent oboznámi s princípmi a prácou na rastrovacom elektrónovom mikroskope, pomocou ktorého možno zobrazovať povrchy objektov s vysokým priestorovým rozlíšením. Elektrónový mikroskop je vybavený viacerými detektormi, ktoré umožňujú analyzovať vlastnosti celej škály materiálov a štruktúr využívaných v polovodičovom priemysle. Časť práce bude venovaná skúmaniu interakcie elektrónového zväzku s polovodičovými štruktúrami pomocou počítačových simulácií.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-ELN Electronics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.