16. 9. 2019  6:01 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Kombinované riadenie jedného stupňa voľnosti pohybového systému
Názov témy anglicky: A combined control of a motion system with one degree of freedom
Stav témy: schválené (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Ján Kardoš, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Ján Kardoš, PhD.
Abstrakt: Kombinácia klasického riadenia s riadením s premenlivou štruktúrou vedie na robustné riadenie, ktoré sa uplatní najmä v pohybových systémoch pri pôsobení extrémnych hodnôt parametrických a signálových porúch. Cieľom práce je navrhnúť a numerickými simuláciami overiť kvalitu kombinovaného riadenia polohy pohybového systému. Úlohy: 1. Naštudujte problematiku riadenia pohybových systémov s premenlivou štruktúrou. 2. Navrhnite klasické riadenie polohy jedného stupňa voľnosti pohybového systému a overte vplyv parametrických a signálových porúch na kvalitu polohovania na konštantnú hodnotu. 3. Navrhnite prídavnú zložku riadenia polohy na potlačenie vplyvu porúch s využitím teórie systémov s premenlivou štruktúrou. 4. Numerickými simuláciami overte vlastnosti riadenia, výsledky práce vyhodnoťte a vypracujte písomnú dokumentáciu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-RK robotika a kybernetika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.