Jun 27, 2019   8:15 a.m. Ladislav
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Kombinované riadenie jedného stupňa voľnosti pohybového systému
Title of topic in English: A combined control of a motion system with one degree of freedom
State of topic: approved (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ján Kardoš, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Ján Kardoš, PhD.
Summary: Kombinácia klasického riadenia s riadením s premenlivou štruktúrou vedie na robustné riadenie, ktoré sa uplatní najmä v pohybových systémoch pri pôsobení extrémnych hodnôt parametrických a signálových porúch. Cieľom práce je navrhnúť a numerickými simuláciami overiť kvalitu kombinovaného riadenia polohy pohybového systému. Úlohy: 1. Naštudujte problematiku riadenia pohybových systémov s premenlivou štruktúrou. 2. Navrhnite klasické riadenie polohy jedného stupňa voľnosti pohybového systému a overte vplyv parametrických a signálových porúch na kvalitu polohovania na konštantnú hodnotu. 3. Navrhnite prídavnú zložku riadenia polohy na potlačenie vplyvu porúch s využitím teórie systémov s premenlivou štruktúrou. 4. Numerickými simuláciami overte vlastnosti riadenia, výsledky práce vyhodnoťte a vypracujte písomnú dokumentáciu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-RK Robotics and Cybernetics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.