Jun 26, 2019   6:15 p.m. Adriána
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Superpozícia dvoch zložiek riadenia v systémoch s premenlivou štruktúrou
Title of topic in English: Superposition of two control components in variable structure systems
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ján Kardoš, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Ján Kardoš, PhD.
Summary: Teória systémov s premenlivou štruktúrou ponúka robustné metódy riadenia systémov s parametrickými a signálovými poruchami s dvoma zložkami akčnej veličiny. Jedna zložka zabezpečuje stabilitu a kvalitu riadenia, druhá zložka zaručuje robustnosť riadenia voči poruchám. Cieľom práce je navrhnúť rôzne modifikácie uvedeného riadenia a overiť ich numerickými simuláciami na dynamickom modeli jedného stupňa voľnosti pohybového systému. Úlohy: 1. Naštudujte problematiku riadenia s premenlivou štruktúrou a zamerajte sa najmä na metódy so superpozíciou dvoch zložiek riadenia. 2. Pre jeden stupeň voľnosti pohybového systému vytypujte a navrhnite niekoľko spôsobov robustného riadenia so superpozíciou zložiek akčnej veličiny. 3. Numerickými simuláciami overte funkčnosť a kvalitu navrhnutých metód riadenia. 4. Výsledky práce vyhodnoťte a vypracujte písomnú dokumentáciu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-RK Robotics and Cybernetics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.