Jun 16, 2019   4:46 p.m. Blanka
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Sledovanie trajektórie v pohybovom systéme s integračným kĺzavým režimom
Title of topic in English: Trajectory tracking in motion system with the integral sliding mode
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ján Kardoš, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Ján Kardoš, PhD.
Summary: Podľa literatúry je regulačná štruktúra s integračným kĺzavým režimom schopná zabezpečiť robustné sledovanie referenčného signálu napriek externým poruchám pôsobiacim proti akčnej veličine. Cieľom práce je navrhnúť takúto regulačnú štruktúru pre jeden stupeň voľnosti pohybového systému a overiť jej vlastnosti pri sledovaní referenčnej polohy. Úlohy: 1. Naštudujte metódu integračného kĺzavého režimu v systémoch s premenlivou štruktúrou. 2. Navrhnite robustné riadenie jedného stupňa voľnosti pohybového systému s integračným kĺzavým režimom. 3. Realizujte numerický simulačný model navrhnutého riadenia a overte jeho vlastnosti pri pôsobení momentu záťaže ako externej poruchy. 4. Výsledky práce vyhodnoťte a vypracujte písomnú dokumentáciu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-RK Robotics and Cybernetics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.