Oct 23, 2019   2:45 a.m. Alojza
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Mechanical Engineering


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Parametre procesu 3D tlače vo výrobe
Title of topic in English: 3D printing parameters in production
State of topic: approved (prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Faculty: Faculty of Mechanical Engineering
Supervising department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management - FME
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Annotation: Predmetom riešenia dizertačnej práce je výskum procesných parametrov technológií 3D tlače pre optimalizáciu výrobného procesu a pri využití rôznych druhov materiálov. Systémy Aditívnej výroby sú v súčasnej dobe široko rozšírené v rôznych oblastiach priemyslu. Výskumom vplyvu vybraných význačných parametrov zvýšime efektívnosť práce zariadenia, jeho výrobnosť a kvalitu vyrobených dielov.
Annotation in English: The aim of this dissertation thesis is research on process parameters of 3D printing technology to optimize the production process and using different kinds of materials. Additive manufacturing systems are currently widespread in the various industries. Research on the impact of selected significant parameters to increase the efficiency of device, its producibility and quality of produced parts.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-VSAZ Production Machines and Equipment