Jun 20, 2019   5:17 a.m. Valéria
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Riadenie robota typu SCARA
Title of topic in English: Control of SCARA type robot
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. František Duchoň, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. František Duchoň, PhD.
Summary: Cieľom práce je implementácia riadenia robotického manipulátora typu SCARA. Úlohou riešiteľa je oboznámiť sa s problematikou pohybu koncového nástroja robota po stanovených trajektóriách, pričom má robot kontinuálne nanášať tmel/lepidlo na presne zadefinované miesta obrobku. Práca bude riešená v spolupráci s firmou QPRODUCTS a. s. Úlohy: 1. Oboznámente sa so SCARA robotickým manipulátorom Mitsubishi, s jeho programovým vybavením a možnosťami jeho programovania. 2. Implementujte polohovanie koncového nástroja manipulátora a overte dosiahnutie požadovanej polohy po presne určenej trajektórii s požadovanou presnosťou. Analyzujte aj problematiku vyoseného koncového nástroja 3. Kalibráciujte a analyzujte zjednotenie súradnicových systémov. 4. Oboznámente sa s problematikou nanášania tekutých lepidiel/tmelov na obrobky, pomocou SCARA manipulátorov. 5. Verifikujte pohyb robotického manipulátora po presne stanovených trajektóriách. 6. Vypracujte dokumentáciu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-RK Robotics and Cybernetics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.