23. 9. 2019  15:04 Zdenka
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Riadenie robota typu SCARA
Názov témy anglicky: Control of SCARA type robot
Stav témy: schválené (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. František Duchoň, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. František Duchoň, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je implementácia riadenia robotického manipulátora typu SCARA. Úlohou riešiteľa je oboznámiť sa s problematikou pohybu koncového nástroja robota po stanovených trajektóriách, pričom má robot kontinuálne nanášať tmel/lepidlo na presne zadefinované miesta obrobku. Práca bude riešená v spolupráci s firmou QPRODUCTS a. s. Úlohy: 1. Oboznámente sa so SCARA robotickým manipulátorom Mitsubishi, s jeho programovým vybavením a možnosťami jeho programovania. 2. Implementujte polohovanie koncového nástroja manipulátora a overte dosiahnutie požadovanej polohy po presne určenej trajektórii s požadovanou presnosťou. Analyzujte aj problematiku vyoseného koncového nástroja 3. Kalibráciujte a analyzujte zjednotenie súradnicových systémov. 4. Oboznámente sa s problematikou nanášania tekutých lepidiel/tmelov na obrobky, pomocou SCARA manipulátorov. 5. Verifikujte pohyb robotického manipulátora po presne stanovených trajektóriách. 6. Vypracujte dokumentáciu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Omezení dle studia
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-RK robotika a kybernetika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.