Jun 26, 2019   2:14 p.m. Adriána
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Využitie ROS pre problematiku SLAM v mobilnej robotike
Title of topic in English: Usage of ROS in problematics of SLAM in mobile robotics
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. František Duchoň, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. František Duchoň, PhD.
Summary: ROS alebo Robotic Operating System je pružným rámcom pre písanie robotického softvéru. ROS predstavuje zbierku nástrojov, knižníc a konvencií, ktoré pomáhajú zjednodušiť vytvorenie komplexného a robustného robotického správania sa naprieč širokým spektrom robotických platforiem. Cieľom tohto projektu je pomocou ROS implementovať do robotického zariadenia funkčný modul SLAM (Simultaneous Localization And Mapping) a overiť jeho funkcionalitu. Úlohy: 1. Oboznámte sa s prostredím ROS a problematikou SLAM. 2. Overte už implementované moduly SLAM v ROSe a kvantitatívne ohodnoťte opakovateľnoť lokalizácie a mapovania týchto modulov. 3. Identifikujte problémové situácie a navrhnite možné zlepšenia. 4. Vypracujte dokumentáciu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-RK Robotics and Cybernetics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.