20. 10. 2019  6:25 Vendelín
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Robotický systém automatického uchopenia súčiastky
Název tématu anglicky: Robotic system for automatic grasping of the part
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. František Duchoň, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: prof. Ing. František Duchoň, PhD.
Abstrakt: Aktuálna priemyselná výroba je smerovaná k plnej automatizácii. Z tohto dôvodu roboty vykonávajú manipulačné a montážne úlohy bez akejkoľvek pomoci človeka. Aby však robot vedel odobrať súčiastku alebo dielec z dopravného pásu, musí existovať systém, ktorý mu zabezpečí znalosť polohy tejto súčiastky. Štandardným riešením je použitie vizuálneho systému a kompenzácie pohybu dopravného pásu. Cieľom tejto práce je vytvoriť softvérový modul na báze vizuálneho systému, ktorý automatizovane identifikuje súčiastku a jej súradnice na dopravnom systéme. Tieto súradnice sa odošlú do riadiaceho systému robota a robot danú súčiastku uchopí a preloží na požadované miesto. Táto práca bude vypracovaná v spolupráci so spoločnosťou Symartech s.r.o. Úlohy: 1. Analyzujte požiadavky súčasnej priemyselnej výroby z hľadiska automatizovanej manipulácie s dielcami a súčiastkami. 2. Analyzujte softvérové metódy na nájdenie objektov na kontrastnom pozadí a tak isto metódy určenia polohy týchto objektov na zvolený súradnicový systém. 3. Analyzujte požiadavky na vhodnú kalibráciu systému a implementujte ju do riadiceho systému pracoviska. 4. Implementujte zvolené metódy do riadiaceho počítača a vyhodnoťte časové hľadisko spracovania údajov. 5. Vytvorte modul v riadiacom počítači robota tak, aby bol robot schopný automaticky zvolenú súčiastku uchopiť. 6. Zhodnoťte a zdokumentujte získané výsledky.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-RK robotika a kybernetika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.