Oct 23, 2019   8:20 p.m. Alojza
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Robotický systém automatického uchopenia súčiastky
Title of topic in English: Robotic system for automatic grasping of the part
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. František Duchoň, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. František Duchoň, PhD.
Summary: Aktuálna priemyselná výroba je smerovaná k plnej automatizácii. Z tohto dôvodu roboty vykonávajú manipulačné a montážne úlohy bez akejkoľvek pomoci človeka. Aby však robot vedel odobrať súčiastku alebo dielec z dopravného pásu, musí existovať systém, ktorý mu zabezpečí znalosť polohy tejto súčiastky. Štandardným riešením je použitie vizuálneho systému a kompenzácie pohybu dopravného pásu. Cieľom tejto práce je vytvoriť softvérový modul na báze vizuálneho systému, ktorý automatizovane identifikuje súčiastku a jej súradnice na dopravnom systéme. Tieto súradnice sa odošlú do riadiaceho systému robota a robot danú súčiastku uchopí a preloží na požadované miesto. Táto práca bude vypracovaná v spolupráci so spoločnosťou Symartech s.r.o. Úlohy: 1. Analyzujte požiadavky súčasnej priemyselnej výroby z hľadiska automatizovanej manipulácie s dielcami a súčiastkami. 2. Analyzujte softvérové metódy na nájdenie objektov na kontrastnom pozadí a tak isto metódy určenia polohy týchto objektov na zvolený súradnicový systém. 3. Analyzujte požiadavky na vhodnú kalibráciu systému a implementujte ju do riadiceho systému pracoviska. 4. Implementujte zvolené metódy do riadiaceho počítača a vyhodnoťte časové hľadisko spracovania údajov. 5. Vytvorte modul v riadiacom počítači robota tak, aby bol robot schopný automaticky zvolenú súčiastku uchopiť. 6. Zhodnoťte a zdokumentujte získané výsledky.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-RK Robotics and Cybernetics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.