22. 9. 2019  16:06 Móric
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Robotický systém automatického uchopenia súčiastky
Názov témy anglicky: Robotic system for automatic grasping of the part
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. František Duchoň, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. František Duchoň, PhD.
Abstrakt: Aktuálna priemyselná výroba je smerovaná k plnej automatizácii. Z tohto dôvodu roboty vykonávajú manipulačné a montážne úlohy bez akejkoľvek pomoci človeka. Aby však robot vedel odobrať súčiastku alebo dielec z dopravného pásu, musí existovať systém, ktorý mu zabezpečí znalosť polohy tejto súčiastky. Štandardným riešením je použitie vizuálneho systému a kompenzácie pohybu dopravného pásu. Cieľom tejto práce je vytvoriť softvérový modul na báze vizuálneho systému, ktorý automatizovane identifikuje súčiastku a jej súradnice na dopravnom systéme. Tieto súradnice sa odošlú do riadiaceho systému robota a robot danú súčiastku uchopí a preloží na požadované miesto. Táto práca bude vypracovaná v spolupráci so spoločnosťou Symartech s.r.o. Úlohy: 1. Analyzujte požiadavky súčasnej priemyselnej výroby z hľadiska automatizovanej manipulácie s dielcami a súčiastkami. 2. Analyzujte softvérové metódy na nájdenie objektov na kontrastnom pozadí a tak isto metódy určenia polohy týchto objektov na zvolený súradnicový systém. 3. Analyzujte požiadavky na vhodnú kalibráciu systému a implementujte ju do riadiceho systému pracoviska. 4. Implementujte zvolené metódy do riadiaceho počítača a vyhodnoťte časové hľadisko spracovania údajov. 5. Vytvorte modul v riadiacom počítači robota tak, aby bol robot schopný automaticky zvolenú súčiastku uchopiť. 6. Zhodnoťte a zdokumentujte získané výsledky.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-RK robotika a kybernetika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.