Oct 20, 2019   2:54 a.m. Vendelín
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Rozšírená realita pre robotiku v priemysle
Title of topic in English: Augmented reality for robotics in industry
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. František Duchoň, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. František Duchoň, PhD.
Summary: Rozšírená realita ponúka mnoho možností ako zefektívniť výrobu v priemysle. Jednou z možností je modelovať virtuálne modely robotických manipulátorov a testovať dosiahnuteľnosť robotického ramena v priestore rozšírenej reality. Takéto riešenie síce nemá veľký význam pre veľkých priemyselných výrobcov, avšak pre malé a stredné podniky môže byť veľmi užitočným nástrojom pri rozhodnovaní sa do investícií v oblasti robotiky. Cieľom tejto práce je vytvoriť model robotického ramena v rozšírenej realite a s doplnkovou funkcionalitou. Úlohy: 1. Analyzujte technológie rozšírenej reality a existujúce riešenia v oblasti robotiky. 2. Vytvorte 3D model robotického ramena v priestore rozšírenej reality. 3. Verifikujte tento model a rozšírte model o doplnkovú funkcionalitu, napr. priemet kolmej roviny základne, kolízie s vyznačenými virtuálnymi modelmi a pod. 4. Vytvorte dokumnetáciu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-RK Robotics and Cybernetics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.