20. 9. 2019  22:16 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Experimenty s SDR platformou USRP
Názov témy anglicky: Experiments with SDR platform USRP
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Tomáš Páleník, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Tomáš Páleník, PhD.
Abstrakt: Práca bude venovaná využitiu ústavného SDR (Software Defined Radio) laboratória pre experimenty s platformou softvérového rádia USRP, so zameraním na využitie USRP v systéme Matlab/Simulink alebo GNURadio/OpenBTS. Prácu je možné vypracovávať aj v anglickom jazyku, čo je aj preferované. 1. Naštudujte dokumentáciu, literatúru k problematike moderných digitálnych komunikačných systémov a vykonajte úvodnú technologickú analýzu problematiky softvérového rádia (SDR). 2. Navrhnite alebo zvoľte vhodné existujúce scenáre pre demonštráciu využitia platformy USRP pri implementácií reálneho digitálneho komunikačného systému, na platforme Matlab/Simulink alebo GNURadio/OpenBTS. 3. Realizujte zvolený scenár alebo scenáre a vyhodnoťte získané výsledky - analyzujte ich korešpondenciu s teoretickým popisom alebo s inými, už publikovanými, výsledkami obdobných simulácií, meraní alebo analýz.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-TLK telekomunikácie-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.