Aug 22, 2019   2:33 a.m. Tichomír
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Experimenty s SDR platformou USRP
Title of topic in English: Experiments with SDR platform USRP
State of topic: approved (prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Tomáš Páleník, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Multimedia Information and Communication Technologies - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Tomáš Páleník, PhD.
Summary: Práca bude venovaná využitiu ústavného SDR (Software Defined Radio) laboratória pre experimenty s platformou softvérového rádia USRP, so zameraním na využitie USRP v systéme Matlab/Simulink alebo GNURadio/OpenBTS. Prácu je možné vypracovávať aj v anglickom jazyku, čo je aj preferované. 1. Naštudujte dokumentáciu, literatúru k problematike moderných digitálnych komunikačných systémov a vykonajte úvodnú technologickú analýzu problematiky softvérového rádia (SDR). 2. Navrhnite alebo zvoľte vhodné existujúce scenáre pre demonštráciu využitia platformy USRP pri implementácií reálneho digitálneho komunikačného systému, na platforme Matlab/Simulink alebo GNURadio/OpenBTS. 3. Realizujte zvolený scenár alebo scenáre a vyhodnoťte získané výsledky - analyzujte ich korešpondenciu s teoretickým popisom alebo s inými, už publikovanými, výsledkami obdobných simulácií, meraní alebo analýz.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-TLK Telecommunications-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.