Aug 21, 2019   5:59 p.m. Jana
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Akcelerácia numerickej analýzy dát
Title of topic in English: Acceleration of numeric data analysis
State of topic: approved (prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Tomáš Páleník, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Multimedia Information and Communication Technologies - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Tomáš Páleník, PhD.
Summary: Práca bude venovaná rôznym technikám akcelerácie vybraných numerických algoritmov, ako napr. Principal Component Analysis (PCA) pre analýzu dát, pochádzajúcich prevažne z meraní na digitálnych komunikačných systémoch, za použitia optimalizovaných knižníc ako Intel MKL alebo paralelnej platformy nVidia CUDA. Prácu je možné vypracovávať aj v anglickom jazyku, čo je aj preferované. 1. Naštudujte dokumentáciu, literatúru k problematike numerických metód, maticových výpočtov a štatistických algoritmov pre spracovanie numerických dát. 2. Zvoľte niektorý z moderných algoritmov numerickej analýzy a vykonajte jeho prvotnú implementáciu na platforme Matlab alebo R. 3. Použite dodaný dataset pochádzajúci z praktických meraní na štatistické vyhodnotenie vybraných parametrov tohto datasetu za pomoci implementácie z predchádzajúceho bodu. 4. Na základe skúseností z predchádzajúcich bodov implementujte optimalizovanú verziu algoritmu z bodu 2 za pomoci akcelerovaných knižníc Intel MKL alebo nVidia CUDA, prípadne iných. 5. Analyzujte korešpondenciu výsledkov algoritmov z bodu 2 a 4, ako aj ďalšie vybrané parametre optimalizovaného algoritmu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-TLK Telecommunications-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.