21. 10. 2019  4:29 Uršuľa
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Pokročilé mechanizmy protokolu IPv6
Název tématu anglicky: Advanced mechanisms of IPv6
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Tomáš Páleník, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Tomáš Páleník, PhD.
Abstrakt: Práca bude venovaná analýze vybraných pokročilých mechanizmov a technológií špecifických pre použitie v kontexte protokolu IPv6, ako napr. DS-Lite, address+port, tunelovaniu IPsec a VxLAN, prípadne iných mechanizmov po dohode so študentom. Prácu je možné vypracovávať aj v anglickom jazyku, čo je aj preferované. 1. Naštudujte literatúru - osvojte si teoretické znalosti problematiky sieťových protokolov a technológií, s dôrazom na vybraný pokročilý mechanizmus súvisiaci s protokolom IPv6. 2. Vytvorte scenár pre analýzu vybraného mechanizmu v testovacej topológií. 3. Podľa scenára v predchádzajúcom bode nakonfigurujte sieť alebo jej časť v simulátore GNS3 alebo na reálnych zariadeniach, poprípade kombinácií oboch. 4. Analyzujte činnosť testovacej topológie a vyhodnoťte jej rôzne parametre ako aj ich korešpondenciu s očakávanými teoretickými hodnotami, prípadne výsledkami iných publikovaných experimentov.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-MIKT multimediálne informačné a komunikačné technológie

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.