Oct 30, 2020   0:19 a.m. Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Pokročilé mechanizmy protokolu IPv6
Title of topic in English: Advanced mechanisms of IPv6
State of topic:
approved (prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department:
Institute of Multimedia Information and Communication Technologies - FEEIT
Max. no. of students:
1
Academic year:2018/2019
Proposed by:
Summary:
Práca bude venovaná analýze vybraných pokročilých mechanizmov a technológií špecifických pre použitie v kontexte protokolu IPv6, ako napr. DS-Lite, address+port, tunelovaniu IPsec a VxLAN, prípadne iných mechanizmov po dohode so študentom. Prácu je možné vypracovávať aj v anglickom jazyku, čo je aj preferované. 1. Naštudujte literatúru - osvojte si teoretické znalosti problematiky sieťových protokolov a technológií, s dôrazom na vybraný pokročilý mechanizmus súvisiaci s protokolom IPv6. 2. Vytvorte scenár pre analýzu vybraného mechanizmu v testovacej topológií. 3. Podľa scenára v predchádzajúcom bode nakonfigurujte sieť alebo jej časť v simulátore GNS3 alebo na reálnych zariadeniach, poprípade kombinácií oboch. 4. Analyzujte činnosť testovacej topológie a vyhodnoťte jej rôzne parametre ako aj ich korešpondenciu s očakávanými teoretickými hodnotami, prípadne výsledkami iných publikovaných experimentov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-MIKT Multimedia Information and Communication Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.