24. 10. 2020  19:22 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Pokročilé mechanizmy protokolu IPv6
Názov témy anglicky:
Advanced mechanisms of IPv6
Stav témy: schválené (prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko:
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií - FEI
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt: Práca bude venovaná analýze vybraných pokročilých mechanizmov a technológií špecifických pre použitie v kontexte protokolu IPv6, ako napr. DS-Lite, address+port, tunelovaniu IPsec a VxLAN, prípadne iných mechanizmov po dohode so študentom. Prácu je možné vypracovávať aj v anglickom jazyku, čo je aj preferované. 1. Naštudujte literatúru - osvojte si teoretické znalosti problematiky sieťových protokolov a technológií, s dôrazom na vybraný pokročilý mechanizmus súvisiaci s protokolom IPv6. 2. Vytvorte scenár pre analýzu vybraného mechanizmu v testovacej topológií. 3. Podľa scenára v predchádzajúcom bode nakonfigurujte sieť alebo jej časť v simulátore GNS3 alebo na reálnych zariadeniach, poprípade kombinácií oboch. 4. Analyzujte činnosť testovacej topológie a vyhodnoťte jej rôzne parametre ako aj ich korešpondenciu s očakávanými teoretickými hodnotami, prípadne výsledkami iných publikovaných experimentov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-MIKT multimediálne informačné a komunikačné technológie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.