Oct 22, 2019   9:19 p.m. Sergej
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Experimenty s SDR platformou USRP
Title of topic in English: Experiments with SDR platform USRP
State of topic: approved (prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Tomáš Páleník, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Multimedia Information and Communication Technologies - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Tomáš Páleník, PhD.
Summary: Práca bude venovaná využitiu ústavného SDR (Software Defined Radio) laboratória pre experimenty s platformou softvérového rádia USRP, so zameraním na využitie USRP v systéme Matlab/Simulink alebo GNURadio/OpenBTS. Prácu je možné vypracovávať aj v anglickom jazyku, čo je aj preferované. 1. Naštudujte dokumentáciu, literatúru k problematike moderných digitálnych komunikačných systémov a vykonajte úvodnú technologickú analýzu problematiky softvérového rádia (SDR). 2. Navrhnite alebo zvoľte vhodné existujúce scenáre pre demonštráciu využitia platformy USRP pri implementácií reálneho digitálneho komunikačného systému, na platforme Matlab/Simulink alebo GNURadio/OpenBTS. 3. Realizujte zvolený scenár alebo scenáre a vyhodnoťte získané výsledky - analyzujte ich korešpondenciu s teoretickým popisom alebo s inými, už publikovanými, výsledkami obdobných simulácií, meraní alebo analýz.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-MIKT Multimedia Information and Communication Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.