28. 10. 2020  4:23 Dobromila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Experimenty s SDR platformou USRP
Názov témy anglicky:
Experiments with SDR platform USRP
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko:
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií - FEI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Ing. Tomáš Páleník, PhD.
Abstrakt:
Práca bude venovaná využitiu ústavného SDR (Software Defined Radio) laboratória pre experimenty s platformou softvérového rádia USRP, so zameraním na využitie USRP v systéme Matlab/Simulink alebo GNURadio/OpenBTS. Prácu je možné vypracovávať aj v anglickom jazyku, čo je aj preferované. 1. Naštudujte dokumentáciu, literatúru k problematike moderných digitálnych komunikačných systémov a vykonajte úvodnú technologickú analýzu problematiky softvérového rádia (SDR). 2. Navrhnite alebo zvoľte vhodné existujúce scenáre pre demonštráciu využitia platformy USRP pri implementácií reálneho digitálneho komunikačného systému, na platforme Matlab/Simulink alebo GNURadio/OpenBTS. 3. Realizujte zvolený scenár alebo scenáre a vyhodnoťte získané výsledky - analyzujte ich korešpondenciu s teoretickým popisom alebo s inými, už publikovanými, výsledkami obdobných simulácií, meraní alebo analýz.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-MIKT multimediálne informačné a komunikačné technológie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.