20. 6. 2019  19:55 Valéria
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Metódy stanovovania hydraulických charakteristík objektov vodných stavieb
Názov témy anglicky: Methods for determining of hydraulic characteristics of water structures
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Szolgay, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Dušička, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra hydrotechniky - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Peter Dušička, PhD.
Anotácia: Úlohou je posúdiť dostupné metódy stanovovania hydraulických charakteristík objektov vodných stavieb a navrhnúť optimálnu metódu na určovanie kapacity.
Anotácia anglicky: The task is to review the available methods for determining the hydraulic characteristics of water structures and to propose an optimal method for determining capacity.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-VHI4 vodohospodárske inžinierstvo-- nezadané -- -- nezadané --