17. 7. 2019  16:29 Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Príspevok k riešeniu lomových charakteristík materiálov v okolí koreňa trhliny na konštrukciách
Název tématu anglicky: Solution of fracture characteristics of materials in the area around the crack tip on the structures.
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Miloš Musil, CSc. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: doc. Ing. Oľga Ivánková, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantující pracoviště: Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
Max. počet studentů: 5
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Oľga Ivánková, PhD.
Anotace: Príspevok k riešeniu lomových charakteristík materiálov v okolí koreňa trhliny na konštrukciách. Formulácia riešenia úlohy, tvorba fyzikálnych a matematických modelov, zostavenie programov a ich aplikácia. Porovnanie výsledkov numerických a experimentálnych metód.
Anotace anglicky: Solution of fracture characteristics of materials in the area around the crack tip on the structures. Formulation of solution, creation of physical and mathematical models, assembling the software and its application. Comparison of the results obtained by numerical and experimental methods.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
D-APLME4 aplikovaná mechanika-- nezadáno -- -- nezadáno --