21. 7. 2019  20:56 Daniel
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Príspevok k riešeniu lomových charakteristík materiálov v okolí koreňa trhliny na konštrukciách
Názov témy anglicky: Solution of fracture characteristics of materials in the area around the crack tip on the structures.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miloš Musil, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Oľga Ivánková, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra stavebnej mechaniky - SvF
Max. počet študentov: 5
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Oľga Ivánková, PhD.
Anotácia: Príspevok k riešeniu lomových charakteristík materiálov v okolí koreňa trhliny na konštrukciách. Formulácia riešenia úlohy, tvorba fyzikálnych a matematických modelov, zostavenie programov a ich aplikácia. Porovnanie výsledkov numerických a experimentálnych metód.
Anotácia anglicky: Solution of fracture characteristics of materials in the area around the crack tip on the structures. Formulation of solution, creation of physical and mathematical models, assembling the software and its application. Comparison of the results obtained by numerical and experimental methods.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-APLME4 aplikovaná mechanika-- nezadané -- -- nezadané --