19. 6. 2019  7:52 Alfréd
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Experimentálna a numerická analýza súčiniteľa tlaku vetra na stavebné konštrukcie
Názov témy anglicky: Experimental and numerical analysis of wind pressure coefficient on building structures
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miloš Musil, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Oľga Ivánková, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra stavebnej mechaniky - SvF
Max. počet študentov: 5
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Oľga Ivánková, PhD.
Anotácia: Príspevok k riešeniu súčiniteľa tlaku vetra na stavebné konštrukcie. Formulácia riešenia úlohy, tvorba experimentálnych a matematických modelov. Porovnanie výsledkov numerických a experimentálnych metód.
Anotácia anglicky: Contribution to the solution of wind pressure coefficient on building structures. Problem formulation, creation of experimental and mathematical models. Comparison of the results obtained by numerical and experimental methods.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-APLME4 aplikovaná mechanika-- nezadané -- -- nezadané --