30. 5. 2020  2:18 Ferdinand
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Strojnícka fakulta


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Vnorené lineárne prediktívne riadenie pre nízkonákladové mikroradiče
Název tématu anglicky:
Embedded linear predictive control for low-cost microcontrollers
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Belavý, CSc. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Gergely Takács, PhD.
Fakulta:
Strojnícka fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Gergely Takács, PhD.
Anotace: Cieľom dizertačnej práce je spoznať praktické hranice možnosti nasadenia rôznych prístupov lineárneho prediktívneho riadenia na nízkonákladových mikroradičoch. Dizertačná práca v prvej fáze zistí praktické aplikačné obmedzenia existujúcich prístupov, porovnáva ich sub-optimalitu, pamäťové nároky a výpočtové časy. V ďalšej fáze práca navrhne algoritmické, výpočtové alebo aj hardvérové zmeny na rozšírenie aplikačných možností prediktívneho riadenia v lacných spotrebiteľských produktoch.
Anotace anglicky:
The goal of the thesis is to uncover the practical implementation boundaries of linear model predictive control for low-cost embedded microcontrollers. In its first phase the dissertation theses will research the practical application limits of existing approaches, will compare their sub-optimality, memory requirements and execution times. In the next phase, the work shall design algorithmic, computational, or possibly, hardware improvements to extend the applicational realm of predictive control in cheap consumer products.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-AISP automatizácia a informatizácia strojov a procesov