14. 10. 2019  2:45 Boris
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Riadenie laboratórneho robota v prostredí ROS
Název tématu anglicky: Conntrol of laboratory robot in ROS
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. František Duchoň, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: prof. Ing. František Duchoň, PhD.
Abstrakt: Robotický operačný systém (ROS) predstavuje v súčasnosti najpoužívanejší vývojový a prototypovací rámec pre robotické systémy. ROS disponuje množstvom balíkov a návodov na riadenie robotických systémov rozličných značiek. Okrem tejto podpory umožňuje komunikovať aj s množstvom typov senzorov a tie implementovať do daných riešení. Okrem bežných aplikácii je v súčasnosti veľký záujem o meranie síl na koncovom nástroji manipulátora a zefektívnenie vykonávania rozličných úkonov. Takéto riadenie je nutné použiť aj pre laboratórny robot, ktorý manipuluje s rôznymi predmetmi ako napríklad skúmavky. Cieľom tejto práce je rozšíriť existujúce riadenie robota o inteligentné silovo-momentové riadenie. Práca bude vypracovaná v spolupráci so spoločnosťou SCHUNK Intec s.r.o. Úlohy: 1. Analyzujte súčasný výskum v oblasti prepojenia ROS a robotických systémov. 2. Analyzujte dostupnosť silovo momentových senzorov a ich možnosti riadenia pomocou ROS. 3. Navrhnite prepojenie laboratórneho robota a zvoleného senzora/vybavenia. 4. Navrhnite operáciu a implementujte riadenie manipulačnej operácie. 5. Spracujte a vyhodnoťte dosiahnuté výsledky. 6. Vypracujte dokumentáciu k vytvorenému systému.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-RK robotika a kybernetika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.