Jun 16, 2019   11:16 a.m. Blanka
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Riadenie laboratórneho robota v prostredí ROS
Title of topic in English: Conntrol of laboratory robot in ROS
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. František Duchoň, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. František Duchoň, PhD.
Summary: Robotický operačný systém (ROS) predstavuje v súčasnosti najpoužívanejší vývojový a prototypovací rámec pre robotické systémy. ROS disponuje množstvom balíkov a návodov na riadenie robotických systémov rozličných značiek. Okrem tejto podpory umožňuje komunikovať aj s množstvom typov senzorov a tie implementovať do daných riešení. Okrem bežných aplikácii je v súčasnosti veľký záujem o meranie síl na koncovom nástroji manipulátora a zefektívnenie vykonávania rozličných úkonov. Takéto riadenie je nutné použiť aj pre laboratórny robot, ktorý manipuluje s rôznymi predmetmi ako napríklad skúmavky. Cieľom tejto práce je rozšíriť existujúce riadenie robota o inteligentné silovo-momentové riadenie. Práca bude vypracovaná v spolupráci so spoločnosťou SCHUNK Intec s.r.o. Úlohy: 1. Analyzujte súčasný výskum v oblasti prepojenia ROS a robotických systémov. 2. Analyzujte dostupnosť silovo momentových senzorov a ich možnosti riadenia pomocou ROS. 3. Navrhnite prepojenie laboratórneho robota a zvoleného senzora/vybavenia. 4. Navrhnite operáciu a implementujte riadenie manipulačnej operácie. 5. Spracujte a vyhodnoťte dosiahnuté výsledky. 6. Vypracujte dokumentáciu k vytvorenému systému.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-RK Robotics and Cybernetics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.