23. 9. 2019  15:12 Zdenka
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Hodnotenie energetickej hospodárnosti osvetlenia
Názov témy anglicky: Assessment of Energy Performance of Lighting
Stav témy: schválené (doc. Ing. Anton Beláň, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Jana Raditschová, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Jana Raditschová, PhD.
Abstrakt: 1. Uveďte spôsoby a metódy hodnotenia energetickej hospodárnosti vnútorného a vonkajšieho osvetlenia 2. Porovnajte rozdiely medzi energetickým auditom a energetickým certifikátom 3. Vypracujte schému hodnotenia energetickej hospodárnosti osvetlenia podľa rôznych metodík 4. Navrhnite súbor formulárov na uľahčenie zberu a spracovania údajov pre energetický audit a/alebo energetický certifikátObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Omezení dle studia
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-ENE elektroenergetika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.