22. 9. 2019  16:17 Móric
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Elektrická a neelektrická diagnostika vo fotovoltike
Názov témy anglicky: Electrical and non-electrical diagnostics in photovoltaics
Stav témy: schválené (doc. Ing. Anton Beláň, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Milan Perný, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Milan Perný, PhD.
Abstrakt: 1.Spracujte teoretický rešerš zameraný na elektrickú charakterizáciu jednotlivých komponentov fotovoltického systému (článok, panel, pole, menič, atď). 2.Spracujte prehľad neelektrických diagnostických metód vo fotovoltike. 3.Analyzujte problematiku transpozície získaných meraných výsledkov (zaťažovacie charakteristiky) v reálnych podmienkach na štandardné testovacie podmienky (STC). Spracujte prehľad metodík a na praktických meraniach urobte porovnanie z hľadiska presnosti.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-ENE elektroenergetikaB-ENE-EE Elektroenergetika-- nezadané --
B-ENE elektroenergetikaB-ENE-TEE Technológie v elektroenergetike-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.