16. 7. 2019  18:16 Drahomír
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Analýza dynamického prideľovania šírky pásma DBA a vlnových dĺžok DWA v optických prístupových a transportných sieťach WDM
Název tématu anglicky: Analysis of dynamic bandwidth DBA and wavelength DWA allocations in optical WDM access and transport networks
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: doc. Ing. Rastislav Róka, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Rastislav Róka, PhD.
Anotace: Cieľom práce je analyzovať algoritmy dynamického prideľovania šírky pásma DBA a vlnových dĺžok DWA v optických prístupových a transportných sieťach v konvergovanej infraštruktúre NGN, navrhnúť riešenia pre zvýšenie efektívnosti využitia prenosovej kapacity v optických prístupových sieťach TDM-PON využitím algoritmov prideľovania šírky pásma DBA a v optických prístupových sieťach WDM-PON využitím algoritmov prideľovania vlnových dĺžok DWA a podporiť vzájomné prepojenie optických prístupových a transportných sietí využívajúcich multiplexnú techniku WDM. Výsledkom práce z praktického hľadiska bude rozšírenie poskytovania nových širokopásmových multimediálnych služieb a aplikácií v optických prístupových a transportných sieťach pre väčší počet koncových účastníkov.
Anotace anglicky: The scope is to analyze algorithms for dynamic bandwidth DBA and wavelength DWA allocations in optical WDM access and transport networks in the NGN converged infrastructure, to propose solutions for efficiency increasing of the transmission capacity’s utilization in optical TDM-PON access networks by using of various DBA algorithms and in optical WTDM-PON access networks by using of various DWA algorithms and to support mutual interconnection of optical access and transport networks utilized the WDM multiplexing technique. The result of work from a practical viewpoint will be an expansion of new broadband multimedia services and applications' provisioning in optical access and transport networks for larger number of subscribers.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
D-TLxA telekomunikácie (v anglickom jazyku)-- nezadáno -- -- nezadáno --
D-TL telekomunikácie-- nezadáno -- -- nezadáno --