Oct 16, 2019   4:58 p.m. Vladimíra
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Analýza zvýšenia prenosovej kapacity optických prenosových sietí
Title of topic in English: Analysis of the increasing for the optical fiber's transmission capacity in optical transmission networks
State of topic: approved (prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Rastislav Róka, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Multimedia Information and Communication Technologies - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Rastislav Róka, PhD.
Annotation: Cieľom práce je analyzovať efektívnosť využitia prenosovej kapacity optického vlákna v konvergovanej infraštruktúre IMS ako centrálnej riadiacej siete, navrhnúť riešenia pre jej zvyšovanie použitím rôznych techník WDM a algoritmov DWA, špecifikovať efektívne vzájomné prepojenie optických prístupových a transportných sietí využívajúcich multiplexnú techniku WDM a podporiť poskytovanie nových širokopásmových multimediálnych služieb a aplikácií pre väčší počet koncových účastníkov. Výsledkom práce z praktického hľadiska bude zvýšenie prenosovej kapacity a zvýšenie kompaktnosti optických prístupových a transportných prenosových sietí.
Annotation in English: The scope is to analyze the efficiency for optical fiber's transmission capacity in the IMS converged infrastructure as a central control network, to propose solutions for its increasing by using of various WDM techniques and DWA algorithms, to specify an effective mutual interconnection of optical access and transport networks utilized the WDM multiplexing technique and to support new broadband multimedia services and applications' provisioning for larger number of subscribers. The result of work from a practical viewpoint will be an increasing of the optical fiber's transmission capacity in optical access and transport networks.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-TL Telecommunications
D-TLxA Telecommunications (in english language)