17. 10. 2019  7:50 Hedviga
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Analýza zvýšenia prenosovej kapacity optických prenosových sietí
Názov témy anglicky: Analysis of the increasing for the optical fiber's transmission capacity in optical transmission networks
Stav témy: schválené (prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Rastislav Róka, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Rastislav Róka, PhD.
Anotácia: Cieľom práce je analyzovať efektívnosť využitia prenosovej kapacity optického vlákna v konvergovanej infraštruktúre IMS ako centrálnej riadiacej siete, navrhnúť riešenia pre jej zvyšovanie použitím rôznych techník WDM a algoritmov DWA, špecifikovať efektívne vzájomné prepojenie optických prístupových a transportných sietí využívajúcich multiplexnú techniku WDM a podporiť poskytovanie nových širokopásmových multimediálnych služieb a aplikácií pre väčší počet koncových účastníkov. Výsledkom práce z praktického hľadiska bude zvýšenie prenosovej kapacity a zvýšenie kompaktnosti optických prístupových a transportných prenosových sietí.
Anotácia anglicky: The scope is to analyze the efficiency for optical fiber's transmission capacity in the IMS converged infrastructure as a central control network, to propose solutions for its increasing by using of various WDM techniques and DWA algorithms, to specify an effective mutual interconnection of optical access and transport networks utilized the WDM multiplexing technique and to support new broadband multimedia services and applications' provisioning for larger number of subscribers. The result of work from a practical viewpoint will be an increasing of the optical fiber's transmission capacity in optical access and transport networks.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-TL telekomunikácie
D-TLxA telekomunikácie (v anglickom jazyku)