Oct 15, 2019   7:08 p.m. Terézia
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Pokročilé techniky optického spracovania signálov v optickom prenosovom médiu
Title of topic in English: Advanced techniques of the optical signal processing in the optical transmission medium
State of topic: approved (prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Rastislav Róka, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Multimedia Information and Communication Technologies - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Rastislav Róka, PhD.
Annotation: Cieľom práce je analyzovať prenosové parametre optického vlákna vrátane nelineárnych efektov so zameraním na ich vplyv na prenos informačných signálov, analyzovať možné rozšírené modulačné a kódovacie techniky optického spracovania signálov a navrhnúť riešenia pre zvýšenie efektívnosti využitia prenosovej kapacity optického vlákna využitím pokročilých techník optického spracovania signálov. Výsledkom práce z praktického hľadiska bude zvýšenie prenosovej kapacity optického vlákna s možnosťou poskytovania nových širokopásmových multimediálnych služieb a aplikácií v optických sieťach.
Annotation in English: The scope is to analyze transmission parameters of the optical fiber including nonlinear effects oriented on their influence on the information signal transmission, to analyze possible advanced modulation and coding techniques of the optical signal processing and to propose solutions for the increasing of the efficiency for optical fiber's transmission capacity by using of advanced techniques of the optical signal processing. The result of work from a practical viewpoint will be an increasing of the optical fiber's transmission capacity with a possibility for new broadband multimedia services and applications' provisioning in optical networks.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-TL Telecommunications
D-TLxA Telecommunications (in english language)