16. 9. 2019  6:26 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Pokročilé techniky optického spracovania signálov v optickom prenosovom médiu
Názov témy anglicky: Advanced techniques of the optical signal processing in the optical transmission medium
Stav témy: schválené (prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Rastislav Róka, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Rastislav Róka, PhD.
Anotácia: Cieľom práce je analyzovať prenosové parametre optického vlákna vrátane nelineárnych efektov so zameraním na ich vplyv na prenos informačných signálov, analyzovať možné rozšírené modulačné a kódovacie techniky optického spracovania signálov a navrhnúť riešenia pre zvýšenie efektívnosti využitia prenosovej kapacity optického vlákna využitím pokročilých techník optického spracovania signálov. Výsledkom práce z praktického hľadiska bude zvýšenie prenosovej kapacity optického vlákna s možnosťou poskytovania nových širokopásmových multimediálnych služieb a aplikácií v optických sieťach.
Anotácia anglicky: The scope is to analyze transmission parameters of the optical fiber including nonlinear effects oriented on their influence on the information signal transmission, to analyze possible advanced modulation and coding techniques of the optical signal processing and to propose solutions for the increasing of the efficiency for optical fiber's transmission capacity by using of advanced techniques of the optical signal processing. The result of work from a practical viewpoint will be an increasing of the optical fiber's transmission capacity with a possibility for new broadband multimedia services and applications' provisioning in optical networks.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-TL telekomunikácie-- nezadané -- -- nezadané --
D-TLxA telekomunikácie (v anglickom jazyku)-- nezadané -- -- nezadané --