Jun 18, 2019   9:35 a.m. Vratislav
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Power and Applied Electrical Engineering (FEEIT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Vznik nesymetrie na vonkajších elektrických vedeniach
Title of topic in English: Overhead power lines asymmetry evaluation
State of topic: approved (doc. Ing. Anton Beláň, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Matej Cenký, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Power and Applied Electrical Engineering - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Matej Cenký, PhD.
Summary: Špecifikácia zadania: 1 - Spracujte používané geometrie stožiarov v slovenskej prenosovej sústave - vytvorte modely v prostredí Matlab 2 - Na modelovom vedení bez transpozície dosiahnite čo najväčšiu mieru nesymetrie pri symetrickom napájaní 3 - Na modelovom vedení s transpozíciou upravte vstupné napájanie tak, aby výsledná hodnota nesymetrie bola čo najbližšia k predchádzajúcemu modelu 4 - Vyhodnoťte a porovnajte oba prípady nesymetre, ako aj alternatívy pre viaceré geometrie stožiarovLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-ENE Electrical Power Engineering-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.