27. 6. 2019  6:36 Ladislav
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Strojnícka fakulta


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Analýza pískania bŕzd ako dôsledku previazanosti dynamických vlastností, nesymetrie a neproporcionálneho tlmenia sústavy
Název tématu anglicky: Analýza pískania bŕzd ako dôsledku previazanosti dynamických vlastností, nesymetrie a neproporcionálneho tlmenia sústavy
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Miloš Musil, CSc. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: prof. Ing. Miloš Musil, CSc.
Fakulta: Strojnícka fakulta
Garantující pracoviště: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof. Ing. Miloš Musil, CSc.
Anotace: Analýza správania sa nekonzervatívnych sústav s kontaktným trením a neproporcionálnym tlmením mechanických sústav má praktickú aplikáciu v problematike pískania bŕzd. Úlohou je nájsť efektívne riešenie danej problematiky, s cieľom pomenovať dominantné príčiny, predvídať a následne odstrániť efekty tohto stabilitného problému ešte na úrovni návrhu brzdnej sústavy. Súčasťou uvedenej analýzy je možnosť verifikovať čiastkové výsledky experimentálne.
Anotace anglicky: Analýza správania sa nekonzervatívnych sústav s kontaktným trením a neproporcionálnym tlmením mechanických sústav má praktickú aplikáciu v problematike pískania bŕzd. Úlohou je nájsť efektívne riešenie danej problematiky, s cieľom pomenovať dominantné príčiny, predvídať a následne odstrániť efekty tohto stabilitného problému ešte na úrovni návrhu brzdnej sústavy. Súčasťou uvedenej analýzy je možnosť verifikovať čiastkové výsledky experimentálne.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
D-APLME aplikovaná mechanika-- nezadáno -- -- nezadáno --