8. 7. 2020  10:03 Ivan
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Strojnícka fakulta


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Analýza pískania bŕzd ako dôsledku previazanosti dynamických vlastností, nesymetrie a neproporcionálneho tlmenia sústavy
Název tématu anglicky:
Analýza pískania bŕzd ako dôsledku previazanosti dynamických vlastností, nesymetrie a neproporcionálneho tlmenia sústavy
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Roland Jančo, PhD., Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Strojnícka fakulta
Garantující pracoviště: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Max. počet studentů:
--
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Anotace:
Analýza správania sa nekonzervatívnych sústav s kontaktným trením a neproporcionálnym tlmením mechanických sústav má praktickú aplikáciu v problematike pískania bŕzd. Úlohou je nájsť efektívne riešenie danej problematiky, s cieľom pomenovať dominantné príčiny, predvídať a následne odstrániť efekty tohto stabilitného problému ešte na úrovni návrhu brzdnej sústavy. Súčasťou uvedenej analýzy je možnosť verifikovať čiastkové výsledky experimentálne.
Anotace anglicky:
Analýza správania sa nekonzervatívnych sústav s kontaktným trením a neproporcionálnym tlmením mechanických sústav má praktickú aplikáciu v problematike pískania bŕzd. Úlohou je nájsť efektívne riešenie danej problematiky, s cieľom pomenovať dominantné príčiny, predvídať a následne odstrániť efekty tohto stabilitného problému ešte na úrovni návrhu brzdnej sústavy. Súčasťou uvedenej analýzy je možnosť verifikovať čiastkové výsledky experimentálne.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-APLM aplikovaná mechanika