Oct 13, 2019   10:04 p.m. Koloman
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Mechanical Engineering


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Analýza pískania bŕzd ako dôsledku previazanosti dynamických vlastností, nesymetrie a neproporcionálneho tlmenia sústavy
Title of topic in English: Analýza pískania bŕzd ako dôsledku previazanosti dynamických vlastností, nesymetrie a neproporcionálneho tlmenia sústavy
State of topic: approved (prof. Ing. Miloš Musil, CSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: prof. Ing. Miloš Musil, CSc.
Faculty: Faculty of Mechanical Engineering
Supervising department: Institute of applied mechanics and mechatronics - FME
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Miloš Musil, CSc.
Annotation: Analýza správania sa nekonzervatívnych sústav s kontaktným trením a neproporcionálnym tlmením mechanických sústav má praktickú aplikáciu v problematike pískania bŕzd. Úlohou je nájsť efektívne riešenie danej problematiky, s cieľom pomenovať dominantné príčiny, predvídať a následne odstrániť efekty tohto stabilitného problému ešte na úrovni návrhu brzdnej sústavy. Súčasťou uvedenej analýzy je možnosť verifikovať čiastkové výsledky experimentálne.
Annotation in English: Analýza správania sa nekonzervatívnych sústav s kontaktným trením a neproporcionálnym tlmením mechanických sústav má praktickú aplikáciu v problematike pískania bŕzd. Úlohou je nájsť efektívne riešenie danej problematiky, s cieľom pomenovať dominantné príčiny, predvídať a následne odstrániť efekty tohto stabilitného problému ešte na úrovni návrhu brzdnej sústavy. Súčasťou uvedenej analýzy je možnosť verifikovať čiastkové výsledky experimentálne.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Omezení dle studia
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

Programme
D-APLM Applied Mechanics