25. 5. 2020  5:01 Urban
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Strojnícka fakulta


Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy: Analýza pískania bŕzd ako dôsledku previazanosti dynamických vlastností, nesymetrie a neproporcionálneho tlmenia sústavy
Názov témy anglicky:
Analýza pískania bŕzd ako dôsledku previazanosti dynamických vlastností, nesymetrie a neproporcionálneho tlmenia sústavy
Stav témy: schválené (prof. Ing. Roland Jančo, PhD., Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce:
Fakulta:
Strojnícka fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky - SjF
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
Analýza správania sa nekonzervatívnych sústav s kontaktným trením a neproporcionálnym tlmením mechanických sústav má praktickú aplikáciu v problematike pískania bŕzd. Úlohou je nájsť efektívne riešenie danej problematiky, s cieľom pomenovať dominantné príčiny, predvídať a následne odstrániť efekty tohto stabilitného problému ešte na úrovni návrhu brzdnej sústavy. Súčasťou uvedenej analýzy je možnosť verifikovať čiastkové výsledky experimentálne.
Anotácia anglicky:
Analýza správania sa nekonzervatívnych sústav s kontaktným trením a neproporcionálnym tlmením mechanických sústav má praktickú aplikáciu v problematike pískania bŕzd. Úlohou je nájsť efektívne riešenie danej problematiky, s cieľom pomenovať dominantné príčiny, predvídať a následne odstrániť efekty tohto stabilitného problému ešte na úrovni návrhu brzdnej sústavy. Súčasťou uvedenej analýzy je možnosť verifikovať čiastkové výsledky experimentálne.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-APLM aplikovaná mechanika