8. 7. 2020  10:10 Ivan
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Strojnícka fakulta


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Metódy detekcie poškodení zverných spojov strojných konštrukcií
Název tématu anglicky:
Metódy detekcie poškodení zverných spojov strojných konštrukcií
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Roland Jančo, PhD., Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: prof. Ing. Miloš Musil, CSc.
Fakulta:
Strojnícka fakulta
Garantující pracoviště: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Max. počet studentů:
--
Akademický rok:2019/2020
Navrhl:
Anotace: On-line diagnostika, lokalizácia a kvantifikácia poškodenia zverného spoja počas prevádzky zvyšujúca spoľahlivosť a bezpečnosť stroja. Úlohou tejto problematiky je posúdiť už počas prevádzky, či je konštrukcia už poškodená, a ak áno, určiť aký nastal typ poškodenia, v akom mieste a určiť rozsah tohto poškodenia. Využíva merania významných veličín v čo najmenšom počte vytipovaných miest konštrukcie, ktoré však umožňujú čo najpresnejšie sledovanie jej prevádzkové vlastností v čo najväčšom počte jej potenciálnych kritických miest. Uvedená metodika zohľadňuje špecifika kladené na realizáciu meraní súvisiacich s rýchlosťou meracej aparatúry, typom snímačov a typom prenosu dát, vyplývajúcich zo špecifických vlastností rôzne priestorovo rozmerných nosných konštrukcií v interakcii s rôznorodým typom budenia.
Anotace anglicky:
On-line diagnostika, lokalizácia a kvantifikácia poškodenia zverného spoja počas prevádzky zvyšujúca spoľahlivosť a bezpečnosť stroja. Úlohou tejto problematiky je posúdiť už počas prevádzky, či je konštrukcia už poškodená, a ak áno, určiť aký nastal typ poškodenia, v akom mieste a určiť rozsah tohto poškodenia. Využíva merania významných veličín v čo najmenšom počte vytipovaných miest konštrukcie, ktoré však umožňujú čo najpresnejšie sledovanie jej prevádzkové vlastností v čo najväčšom počte jej potenciálnych kritických miest. Uvedená metodika zohľadňuje špecifika kladené na realizáciu meraní súvisiacich s rýchlosťou meracej aparatúry, typom snímačov a typom prenosu dát, vyplývajúcich zo špecifických vlastností rôzne priestorovo rozmerných nosných konštrukcií v interakcii s rôznorodým typom budenia.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-APLME aplikovaná mechanika