17. 6. 2019  0:48 Adolf
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Analýza seizmickej odolnosti rotačných sústav s nelineárnymi a časovo závislými parametrami
Názov témy anglicky: Analýza seizmickej odolnosti rotačných sústav s nelineárnymi a časovo závislými parametrami
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miloš Musil, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Miloš Musil, CSc.
Fakulta: Strojnícka fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky - SjF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Miloš Musil, CSc.
Anotácia: Posúdenie seizmickej odolnosti rotačných sústav je problém, ktorý je potrebný riešiť pri ich návrhu. Správania rotujúcich komponentov kinematicky budených v dôsledku seizmickej udalosti môžu mať nebezpečné vlastnosti, prípadne od nich závisia činnosť iných dôležitých zariadení. Preto musia plniť funkciu pred, počas a aj po seizmickej udalosti a preto aj musia byť navrhované s vysokou mierou bezpečnosti. Počas seizmickej udalosti dochádza k špecifickej interakcii medzi vo všeobecnosti elastickým rotujúcim zariadením a pohybujúcim sa základom. Zotrvačné účinky, ktoré pri tom vznikajú namáhajú nosné prvky konštrukcie, čo môže mať deštrukčné následky. Preto je potrebné opísať správanie sa takejto sústavy čo najpresnejšie, čo najvšeobecnejšie a pritom čo najefektívnejšie. K tomu je potrebné vytvoriť modely a metodiky analýzy, ktoré budú korešpondovať s výsledkami získanými pri testoch.
Anotácia anglicky: Posúdenie seizmickej odolnosti rotačných sústav je problém, ktorý je potrebný riešiť pri ich návrhu. Správania rotujúcich komponentov kinematicky budených v dôsledku seizmickej udalosti môžu mať nebezpečné vlastnosti, prípadne od nich závisia činnosť iných dôležitých zariadení. Preto musia plniť funkciu pred, počas a aj po seizmickej udalosti a preto aj musia byť navrhované s vysokou mierou bezpečnosti. Počas seizmickej udalosti dochádza k špecifickej interakcii medzi vo všeobecnosti elastickým rotujúcim zariadením a pohybujúcim sa základom. Zotrvačné účinky, ktoré pri tom vznikajú namáhajú nosné prvky konštrukcie, čo môže mať deštrukčné následky. Preto je potrebné opísať správanie sa takejto sústavy čo najpresnejšie, čo najvšeobecnejšie a pritom čo najefektívnejšie. K tomu je potrebné vytvoriť modely a metodiky analýzy, ktoré budú korešpondovať s výsledkami získanými pri testoch.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-APLM aplikovaná mechanika-- nezadané -- -- nezadané --