Oct 15, 2019   7:30 p.m. Terézia
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Analýza seizmickej odolnosti rotačných sústav s nelineárnymi a časovo závislými parametrami
Title of topic in English: Analýza seizmickej odolnosti rotačných sústav s nelineárnymi a časovo závislými parametrami
State of topic: approved (prof. Ing. Miloš Musil, CSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: prof. Ing. Miloš Musil, CSc.
Faculty: Faculty of Mechanical Engineering
Supervising department: Institute of applied mechanics and mechatronics - FME
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Miloš Musil, CSc.
Annotation: Posúdenie seizmickej odolnosti rotačných sústav je problém, ktorý je potrebný riešiť pri ich návrhu. Správania rotujúcich komponentov kinematicky budených v dôsledku seizmickej udalosti môžu mať nebezpečné vlastnosti, prípadne od nich závisia činnosť iných dôležitých zariadení. Preto musia plniť funkciu pred, počas a aj po seizmickej udalosti a preto aj musia byť navrhované s vysokou mierou bezpečnosti. Počas seizmickej udalosti dochádza k špecifickej interakcii medzi vo všeobecnosti elastickým rotujúcim zariadením a pohybujúcim sa základom. Zotrvačné účinky, ktoré pri tom vznikajú namáhajú nosné prvky konštrukcie, čo môže mať deštrukčné následky. Preto je potrebné opísať správanie sa takejto sústavy čo najpresnejšie, čo najvšeobecnejšie a pritom čo najefektívnejšie. K tomu je potrebné vytvoriť modely a metodiky analýzy, ktoré budú korešpondovať s výsledkami získanými pri testoch.
Annotation in English: Posúdenie seizmickej odolnosti rotačných sústav je problém, ktorý je potrebný riešiť pri ich návrhu. Správania rotujúcich komponentov kinematicky budených v dôsledku seizmickej udalosti môžu mať nebezpečné vlastnosti, prípadne od nich závisia činnosť iných dôležitých zariadení. Preto musia plniť funkciu pred, počas a aj po seizmickej udalosti a preto aj musia byť navrhované s vysokou mierou bezpečnosti. Počas seizmickej udalosti dochádza k špecifickej interakcii medzi vo všeobecnosti elastickým rotujúcim zariadením a pohybujúcim sa základom. Zotrvačné účinky, ktoré pri tom vznikajú namáhajú nosné prvky konštrukcie, čo môže mať deštrukčné následky. Preto je potrebné opísať správanie sa takejto sústavy čo najpresnejšie, čo najvšeobecnejšie a pritom čo najefektívnejšie. K tomu je potrebné vytvoriť modely a metodiky analýzy, ktoré budú korešpondovať s výsledkami získanými pri testoch.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-APLME Applied Mechanics