27. 6. 2019  2:32 Ladislav
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Strojnícka fakulta


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Analýza seizmickej odolnosti rotačných sústav s nelineárnymi a časovo závislými parametrami
Název tématu anglicky: Analýza seizmickej odolnosti rotačných sústav s nelineárnymi a časovo závislými parametrami
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Miloš Musil, CSc. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: prof. Ing. Miloš Musil, CSc.
Fakulta: Strojnícka fakulta
Garantující pracoviště: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof. Ing. Miloš Musil, CSc.
Anotace: Posúdenie seizmickej odolnosti rotačných sústav je problém, ktorý je potrebný riešiť pri ich návrhu. Správania rotujúcich komponentov kinematicky budených v dôsledku seizmickej udalosti môžu mať nebezpečné vlastnosti, prípadne od nich závisia činnosť iných dôležitých zariadení. Preto musia plniť funkciu pred, počas a aj po seizmickej udalosti a preto aj musia byť navrhované s vysokou mierou bezpečnosti. Počas seizmickej udalosti dochádza k špecifickej interakcii medzi vo všeobecnosti elastickým rotujúcim zariadením a pohybujúcim sa základom. Zotrvačné účinky, ktoré pri tom vznikajú namáhajú nosné prvky konštrukcie, čo môže mať deštrukčné následky. Preto je potrebné opísať správanie sa takejto sústavy čo najpresnejšie, čo najvšeobecnejšie a pritom čo najefektívnejšie. K tomu je potrebné vytvoriť modely a metodiky analýzy, ktoré budú korešpondovať s výsledkami získanými pri testoch.
Anotace anglicky: Posúdenie seizmickej odolnosti rotačných sústav je problém, ktorý je potrebný riešiť pri ich návrhu. Správania rotujúcich komponentov kinematicky budených v dôsledku seizmickej udalosti môžu mať nebezpečné vlastnosti, prípadne od nich závisia činnosť iných dôležitých zariadení. Preto musia plniť funkciu pred, počas a aj po seizmickej udalosti a preto aj musia byť navrhované s vysokou mierou bezpečnosti. Počas seizmickej udalosti dochádza k špecifickej interakcii medzi vo všeobecnosti elastickým rotujúcim zariadením a pohybujúcim sa základom. Zotrvačné účinky, ktoré pri tom vznikajú namáhajú nosné prvky konštrukcie, čo môže mať deštrukčné následky. Preto je potrebné opísať správanie sa takejto sústavy čo najpresnejšie, čo najvšeobecnejšie a pritom čo najefektívnejšie. K tomu je potrebné vytvoriť modely a metodiky analýzy, ktoré budú korešpondovať s výsledkami získanými pri testoch.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
D-APLME aplikovaná mechanika-- nezadáno -- -- nezadáno --