14. 10. 2019  23:38 Boris
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Strojnícka fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Riadenie pohonu výrobného stroja s veľkou nerovnomernosťou chodu
Názov témy anglicky: Riadenie pohonu výrobného stroja s veľkou nerovnomernosťou chodu
Stav témy: schválené (prof. Ing. Peter Šolek, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Miloš Musil, CSc.
Fakulta: Strojnícka fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky - SjF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Miloš Musil, CSc.
Abstrakt: Dynamická analýza výrobného stroja s veľkou nerovnomernosťou chodu s následným návrhom riadenia pohonu. Vytvorenie mechatronického modelu v prostredí CATIA a MATLAB.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-AMAM aplikovaná mechanika a mechatronika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.