Jun 20, 2019   5:54 a.m. Valéria
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Slnečné články a moduly ako súčasť bodovy
Title of topic in English: Solar cells and modules as a building component
State of topic: approved (doc. Ing. Anton Beláň, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Vladimír Šály, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Power and Applied Electrical Engineering - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Vladimír Šály, PhD.
Summary: Bakalárska práca je venovaná fotovoltike, špecifickým aspektom a požiadavkám FV zariadení, ktoré sú súčasťou budov. Pojednáva o elektrických, ale aj architektonických požiadavkách na FV systémy integrované do budov. Súčasťou budú aj vybrané elektrické merania parametrov slnečných článkov alebo modulov v uvedených súvislostiach.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-ENE Electrical Power Engineering-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.