17. 10. 2019  8:11 Hedviga
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Android aplikácia pre podporu liečby
Názov témy anglicky: Android app to support medical treatment
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Zuzana Képešiová
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Zuzana Képešiová
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je vytvorenie Android aplikácie, pomocou ktorej používateľ bude schopný vyhľadávať a kontaktovať lekárskych špecialistov ako aj pacientske organizácie. Úlohy: 1. Naštudujte si metódy komunikácie dvoch zariadení, vytvárania nových objektov zdieľaných medzi vybranými používateľmi a určovania ich polohy. Preštudujte a preskúmajte aktuálny stav podobných riešení. 2. Na základe analýzy vhodne navrhnite aplikáciu v prostredí android. 3. Vybrané riešenie implementujte a otestujte. 4. Spracujte používateľskú dokumentáciu k návrhu riešenia.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-API aplikovaná informatika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.