23. 10. 2019  22:59 Alojza
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Pracovisko s trakčnými BLDC motormi
Název tématu anglicky: Workplace with traction BLDC motors
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Igor Bélai, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Igor Bélai, PhD.
Abstrakt: Na ÚAMT sa nachádza stend s trakčným BLDC motorom a riadiacou jednotkou VEC240. V rámci bakalárskej práce sa má realizovať prepojenie stendu s osobným počítačom a MATLABom. Okrem toho má byť v Matlabe implementovaný algoritmus regulácie rýchlosti motora a vytvorené grafické používateľské rozhranie (GUI) na zadávanie parametrov regulátora a žiadaných hodnôt. Úlohy: • Naštudujte dokumentáciu k riadiacej jednotke VEC240 a analyzujte elektrické zapojenie komponentov stendu s trakčným BLDC motorom. • Pracovisko s trakčným BLDC motorom prepojte s osobným počítačom pomocou I/O karty. Realizované prepojenie má umožňovať prenos signálov zo snímača polohy do PC a prenos riadiacich signálov z PC do meniča pohonu. • Riadiacu jednotku VEC240 nakonfigurujte na príjem žiadaného momentu motora z analógového výstupu I/O karty. • Navrhnite a v Simulinku implementujte riadiacu schému na vyhodnotenie a reguláciu rýchlosti rotora. • Navrhnite a v Matlabe implementujte grafické používateľské rozhranie na riadenie experimentov. • Vytvorte dokumentáciu s opisom navrhnutého a realizovaného riešenia.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-AM automobilová mechatronika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.