Oct 20, 2019   11:13 p.m. Vendelín
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Pracovisko s trakčnými BLDC motormi
Title of topic in English: Workplace with traction BLDC motors
State of topic: approved (prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Igor Bélai, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Automotive Mechatronics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Igor Bélai, PhD.
Summary: Na ÚAMT sa nachádza stend s trakčným BLDC motorom a riadiacou jednotkou VEC240. V rámci bakalárskej práce sa má realizovať prepojenie stendu s osobným počítačom a MATLABom. Okrem toho má byť v Matlabe implementovaný algoritmus regulácie rýchlosti motora a vytvorené grafické používateľské rozhranie (GUI) na zadávanie parametrov regulátora a žiadaných hodnôt. Úlohy: • Naštudujte dokumentáciu k riadiacej jednotke VEC240 a analyzujte elektrické zapojenie komponentov stendu s trakčným BLDC motorom. • Pracovisko s trakčným BLDC motorom prepojte s osobným počítačom pomocou I/O karty. Realizované prepojenie má umožňovať prenos signálov zo snímača polohy do PC a prenos riadiacich signálov z PC do meniča pohonu. • Riadiacu jednotku VEC240 nakonfigurujte na príjem žiadaného momentu motora z analógového výstupu I/O karty. • Navrhnite a v Simulinku implementujte riadiacu schému na vyhodnotenie a reguláciu rýchlosti rotora. • Navrhnite a v Matlabe implementujte grafické používateľské rozhranie na riadenie experimentov. • Vytvorte dokumentáciu s opisom navrhnutého a realizovaného riešenia.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-AM Automotive Mechatronics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.