22. 9. 2019  16:36 Móric
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Pracovisko s trakčnými BLDC motormi
Názov témy anglicky: Workplace with traction BLDC motors
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Igor Bélai, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav automobilovej mechatroniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Igor Bélai, PhD.
Abstrakt: Na ÚAMT sa nachádza stend s trakčným BLDC motorom a riadiacou jednotkou VEC240. V rámci bakalárskej práce sa má realizovať prepojenie stendu s osobným počítačom a MATLABom. Okrem toho má byť v Matlabe implementovaný algoritmus regulácie rýchlosti motora a vytvorené grafické používateľské rozhranie (GUI) na zadávanie parametrov regulátora a žiadaných hodnôt. Úlohy: • Naštudujte dokumentáciu k riadiacej jednotke VEC240 a analyzujte elektrické zapojenie komponentov stendu s trakčným BLDC motorom. • Pracovisko s trakčným BLDC motorom prepojte s osobným počítačom pomocou I/O karty. Realizované prepojenie má umožňovať prenos signálov zo snímača polohy do PC a prenos riadiacich signálov z PC do meniča pohonu. • Riadiacu jednotku VEC240 nakonfigurujte na príjem žiadaného momentu motora z analógového výstupu I/O karty. • Navrhnite a v Simulinku implementujte riadiacu schému na vyhodnotenie a reguláciu rýchlosti rotora. • Navrhnite a v Matlabe implementujte grafické používateľské rozhranie na riadenie experimentov. • Vytvorte dokumentáciu s opisom navrhnutého a realizovaného riešenia.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-AM automobilová mechatronika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.